Wykonawstwo
Projektowanie
Przeglądy techniczne
Usługi remontowo - budowlane
Referencje
Dane teleadresowe firmy


Doszczelnianie instalacji gazowej

Nasza firma pragnie Państwu zaproponować wykorzystanie w Waszych zasobach mieszkaniowych nowoczesnej metody doszczelnienia instalacji gazowej przy użyciu emulsji polimeryzującej.

Problem nieszczelności instalacji gazowych, pojawiający się w szczególności podczas wykonywania prób szczelności czy okresowych przeglądów technicznych instalacji gazowej powoduje, że dla zarządzających zasobami mieszkaniowymi istotne jest pilne wykonanie uszczelnień instalacji gazowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom danego obiektu.

Dotychczasowe metody usuwania nieszczelności poprzez budowę nowych przewodów gazowych lub uszczelnianie złączy metodą tradycyjną, proponujemy zastąpić doszczelnianiem wewnętrznej instalacji gazowej systemem o nazwie PRODORAL R6-1.

Przepływ pod ciśnieniem emulsji polimeryzującej powoduje, że uzyskamy:

 • trwałe i pewne uszczelnienie połączeń gwintowanych rur stalowych
 • oczyszczenie przewodów instalacji gazowej z zanieczyszczeń
 • oszczędności czasowe i finansowe
 • przedłużoną gwarancję sprawności instalacji.
 • Dodatkowo unikamy prac murarskich związanych z przekuciami, zamurowaniami koniecznymi przy częściowej lub całkowitej wymianie wewnętrznej instalacji gazowej.

  Firma Zakład Usług Technicznych KLIMAX Sp. z o.o. jest autoryzowanym wykonawcą uszczelnień metodą polimeryzacji w systemie PRODORAL R6-1, na co posiada Certyfikat wydany przez firmę T.I.B. Chemie GmbH.

  Emulsja polimeryzująca PRODORAL R6-1 wraz z technologią służącą do doszczelniania wewnętrznych instalacji gazowych, wykonywanych z rur stalowych, posiadają aprobarę techniczną AT/97-04-0046 Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.
  Copyright © 2007 - 2012 by Jarosław Muszalski